వర్కౌట్స్ తర్వాత మనం ఏమి తినాలి?

జాగింగ్, స్విమ్మింగ్, రైడింగ్, వెయిట్ లిఫ్టింగ్ ఇలా ఏవి చేసినా వర్కౌట్స్ ఫినిష్ చేసిన ఛాలెంజ్ కంప్లీట్ కాదు, వర్కౌట్స్ చేసిన తర్వాత ఏం తినాలో తెలుసుకోవటం, బాడీని రీ-ఫ్యూయలింగ్ చేయడం, రీ-హైడ్రేటింగ్ చేయడం, రీ-కవరింగ్ చేయడం ద్వారా మజిల్స్ ని రీ-బిల్డింగ్ చేయడం ద్వారా మాత్రమే ఇది ఫినిష్ అవుతుంది. వర్కౌట్స్ చేసిన తర్వాత ఎక్కువగా తినవలసిన అవసరం లేదు, కానీ మీల్స్ ని మాత్రం స్కిప్ చేయండి. వర్కౌట్స్ తర్వాత ఆహారం తీసుకోవడం యొక్క … Read more