డిన్నర్ తర్వాత చేసే వాకింగ్ మంచిదేనా?

డిన్నర్ తర్వాత చాలామంది చేసే పని నిద్రకు ఉపక్రమించడం. సాదారణంగా భోజనం చేసిన తర్వాత వచ్చిన భుక్తాయాసంతో కాసేపు అలా నడుం వాలుద్దామని అనుకొంటారు. కానీ, తెలియకుండానే నిద్రలోకి జారుకుంటారు. లేదంటే పడుకొని మొబైల్ ఫోన్లతో కుస్తీ పడుతుంటారు. నిజానికి ఇవే రెండూ తప్పే! నైట్ డిన్నర్ తర్వాత నాలుగడుగులు అలా వేస్తే ఎన్నో ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. బాడీ ఫిట్‌గా ఉండాలంటే, రోజులో ఎంతోకొంత సమయం కేటాయించాలి. మరి రోజంతా సమయం దొరకనప్పుడు కనీసం రాత్రి భోజనం … Read more