మడమలు పగుళ్ళు చిటికెలో పోగొట్టే చిట్కాలు

Natural Remedies for Cracked Heels

సీజన్ తో సంబందం లేకుండా అన్ని సీజన్లలోనూ ఇబ్బంది పెట్టే సమస్య ఒకే ఒక్కటి. అదే మడమలు పగుళ్లు. ఇది ఆడా… మగా… పిల్లా… పెద్ద… అనే తేడా లేకుండా అందరినీ బాదిస్తుంది. నిజానికి ఇది సమస్యే కాదు, పాదాలను శుభ్రంగా ఉంచుకోకపోవడం వల్లే అవి పగులుతుంటాయి. అలా పగిలిన మడమల పగుళ్లలో ఇరుక్కున్న దుమ్మును ఎప్పటికప్పుడు క్లీన్ చేస్తుంటే చాలు త్వరగా ఈ సమస్య తగ్గిపోతుంది. అయితే చాలా మంది ఈ సమస్య వచ్చినప్పుడు రకరకాల … Read more